Torsystem BUTZBACH | Pzemysłowe bramy szybkobieżne

pobierz

NAJSZYBSZA BRAMA NA ŚWIECIE

NOVOSPRINT - Otwieranie płatów drzwi na boki skraca o połowę czas otwierania bramy i w przeciwieństwie do bram otwieranych pionowo od razu udostępnia
uŜytkownikowi pełną wysokość otworu!

Transparentne poziome pasma na wysokości oczu umożliwiają stały kontakt wzrokowy przy zamkniętej bramie. W momencie rozpoczęcia otwierania widoczność rozszerza się na pełną wysokość bramy.

Zobacz pełny asortyment Torsystem Butzbach: